Search

אז מה הבעיה עם הגיוון? אצלנו אין שום בעיה...


"

האם את.ה חלק מקבוצת מיעוט?


הבעיה המרכזית עם חווית מיעוט הנה שהיא שקופה לגמרי למי שבא מרקע או מקבוצת רוב.

וכך נוצר מצב בו מקבלי ההחלטות אשר במקרים רבים שייכים לקבוצת הרוב, אינם מצליחים לזהות את הבעיה של קבוצות המיעוט ולכן לא רואים צורך בהתערבות.


השאלות הבא נועד לעזור לכם לבחון, האם אי פעם הייתם בעמדת מיעוט.


מוכנים?

בואו נתחיל

1. האם חווית אי פעם רגע חווית רגע בו הבנת שאנשים יכולים לדחות אותך רק בגלל מי שאת.ה, בגלל הדת, המגדר, קבוצת ההשתייכות או צבע העור שלך?

כן/לא

2. האם אי פעם היית בסיטואציה בה היית נציג.ה יחיד.ה מקבוצת ההשתייכות שלך בצוות/בארגון/במסיבה/בכנס (אישה יחידה, איש.ה יחיד מרקע דתי או אתני כלשהו).

כן/לא

3. האם אי פעם נתנו לך את התחושה שמה שהשגת/קיבלת (מלגה, תפקיד, קידום) זה על חשבון מישהו אחר, שהוא זה שהיה צריך לקבל את זה, ואת.ה השגת רק בזכות אפליה מתקנת.

כן/לא

4. האם מישהו אי פעם הטיל ספק בכישורים וביכולת שלך להצטיין ולהשתייך לקבוצת אליטה בלימודים/מקום עבודה בזכות מי שאתה ולא בזכות המוצא האתני/המגדר/הדת שלך?

כן/לא

5. האם אי פעם הרגשת שאין לך עם מי להזדהות? שאין דמויות השראה מקבוצת ההשתייכות שלך (בביה״ס, אוניברסיטה, עולם העבודה, תקשורת)?

כן/לא


אם ענית ״כן״ ליותר משלוש שאלות, אז.. את.ה בחברה מעולה של כל מי שחווה את החוויה ומבין את הצורך בתוכניות גיוון.

אם ענית ״לא״ ליותר משלוש שאלות, מזל טוב! את.ה לא ממש מכיר.ה את חווית המיעוט.

ואם זו החוויה שלך, האם אין מקום לנסות לקדם חוויה כזו לכל האנשים באשר הם?לשאלות, תגובות, הערות ובכלל – בואו לקבוצה

Diversity Management in Israel

Grand Staff

Banner vector created by katemangostar - www.freepik.com3 views0 comments