Search

עתיד שוק העבודה הישראלי


החברה הישראלית נמצאת בעיצומו של תהליך שינוי. כמו במרבית השינויים, קשה לשים את האצבע על כל תנועה קטנה בנפרד..אנחנו יודעים להרגיש את האפקט המצטבר ולרוב לא את הדרך..אבל זה קורה.. ממש בימים אלה. ניתן להרגיש אותו במגמות החברתיות והכלכליות החדשות להן אנו עדים בשנים האחרונות. המחאה החברתית, השינויים בדפוסי הצריכה, הפערים החברתיים והכלכליים והשיח הציבורי ברשתות החברתיות ובתקשורת בכלל.

השינוי אותו אנו עוברים נוגע להרכב האוכלוסייה, הרכב כוח העבודה והמשמעויות הכלכליות והחברתיות ברמת המיקרו והמאקרו.

בתוך מציאות זו הארגונים עוסקים בהמשגה ופיתוח של "הדבר הבא". מדיניות ותהליכי עבודה שיקחו אותם לשלב הבא בחדשנות, ביעילות, ביצירת ערך מוסף ללקוחות ולארגון.

ידוע לכולם כי חדשנות ויצירתיות משמעותה "לא עוד מאותו הדבר". לא עוד גיוס מאותם מקורות, לא עוד שימור הומוגניות בתמהיל העובדים, לא עוד תרבות ארגונית מוכרת, מוסכמת ונוחה לכולם.

הנתונים אשר פורסמו לאחרונה במסגרת מחקר מטעם לשכת הכלכלן הראשי מעידים כי לא רק ששינוי תמהיל העובדים בארגונים הנו צו השעה, זהו הכרח קיומי לכל ארגון, למשק ולמדינה.

האם תרשים זה משאיר מקום לספק? (מתוך כתבה מאת מירב ארלוזורוב, דה מרקר, 1.6.2015).

על מנת לערוך את השינויים הנדרשים בארגונים, יש להערך, ללמוד, לנהל את התהליך ובעיקר לקבל את העובדה שמה שהיה פעם לא יחזור יותר. על מנת להניע ולהטמיע תהליך משמעותי של גיוון והכלה, הארגון צריך לעבור שינוי. השינוי יכלול עבודה משותפת עם עובדים ומנהלים בעלי רקע אישי ותרבותי השונה באופן מהותי מהמוכר בארגונים; התאמה של תהליכי הניהול והעבודה, התאמת התרבות הארגונית ופיתוח מיומנויות ניהול חדשות, המותאמות לעבודה בסביבה רב תרבותית.

למידה הזו תועיל לארגונים במובנים רבים. היא תאפשר הרחבה של טווח הראיה, זיהוי האתגרים הקיימים והפוטנציאליים וכמובן יצירת פתרונות, מענים ומוצרים חדשים וחדשניים.

הפתיחות המחשבתית תוביל בהכרח למשהו חדש. זה לא יהיה "עוד מאותו דבר". ההשקעה בתשתית של השינוי תקדם את מימושו בצורה אפקטיבית וקלה יותר לארגון, למנהלים ולעובדים, הן מקבוצת הרוב והן מקבוצות המיעוט.

מצרפת קישור לכתבה של מירב ארלוזורוב בדה מרקר בנושא

דה מרקר, 1.6.2015

גיוון תמהיל העובדים זה נכון, משתלם והכרחי. כל ארגון החפץ בחדשנות, יעילות, רווחים וקיימות עוסק או יעסוק בנושא זה בשנים הקרובות.

האם אתם מוכנים להתחיל?

בהצלחה!

אירית

#diversity #engagement #inclusion #גיוון

15 views0 comments