Search

נשים וגברים והדרך ולצמרת


מקינזי פירסמו מחקר מקיף על החוויה של נשים וגברים את עולם העבודה.

לינק למחקר

בהמשך למחקר, גלובס פרסמו כתבה המתארת צעדים יישומיים שנקטו ארגונים ולא פחות חשוב מכך, העובדות עצמן, על מנת להתקדם לעמדות ניהולות בכירות יותר. בין הדוגמאות: 1. קורס מקוון לפיתוח מיומנויות מנהיגות ונטוורקינג לנשים בעלות פוטנציאל ניהולי (SAP). 2. מדידה ומעקב אחר מספר השנים הנדרשות לקידום לכל עובד, לצד תיעוד של הכישורים קיימים והנדרשים (Procter & Gamble). 3. תוכניות הצמדה בין נשים למנהלים בכירים בארגון. 4. סיוע פעיל של הארגונים לעובדים בתכנון וניהול נכון של איזון בית ועבודה. פרקטיקות טובות ומעוררות מחשבה.

ישנו עוד מסר אחד שעולה חזק מאוד מהמחקר והכתבה ועליו אני רוצה להתעכב:

גברים ונשים חווים את אותו ארגון בצורה שונה. כל אחד רואה את המציאות, ההזדמנויות, הקשיים, מנקודת המבט שלו עצמו בלבד ולא רואה את נקודת המבט של הצד השני. אחד ההבטים שלא דוברו בכתבה הוא הצורך של מנהלים (ומנהלות) לפתח באופן פעיל ומכוון מיומנויות אשר יסייעו להם להבין את נקודת המבט של העובד/ת מקבוצת ההשתייכות האחרת. אם מנהל מבין, בזמן אמת, שמה שהוא רואה כהזדמנות או כשוויון הזדמנויות, נתפס על ידי העובד/ת בצורה אחרת, הם יוכלו לדבר על זה. אם הם יוכלו לדבר על זה, הם יוכלו לשנות את הסיטואציה. לא תמיד, אבל במקרים רבים יותר. אגב, היכולת לראות את נקודת המבט של האחר לא מחייבת קבלה של נקודת מבט זו. אפשר לא להסכים, אפשר להחליט אחרת. אבל אם לא רואים ולא מבינים, שום דבר לא זז בוודאות.

זהו התהליך היחיד המוכח מחקרית כמוביל לשינוי עומק ביכולת של ארגונים להכליל מגוון של קבוצות: נשים, מיעוטים תרבותיים, אתניים, אנשים עם מוגבלויות.

הלמידה מבוססת על כלים פסיכולוגיים, וניתן להתחיל ללמוד בארגון שלכם כבר מחר בבוקר.

לפרטים נוספים, צרו קשר

אירית

לינק לכתבה בגלובס

#diversity #engagement #inclusion #גיוון

23 views0 comments