Search

Escape the matrix


המטריקס – ישראל 2017

אנחנו חושבים שהעולם שלנו פתוח, שאנחנו חשופים לכל האינפורמציה, למגוון דעות ופרספקטיבות ויודעים מה קורה מסביבנו. ואנחנו חושבים שמתוך כלל המידע אנחנו בוחרים את המידע המדויק ביותר עבורנו.

אז זהו שלא. זה מדהים עד כמה שלא. תופעת ה Filter Bubble תוארה בספרים ומחקרים רבים, אבל היא כל כך מרחיקת לכת, שקשה לנו לתפוס את משמעותה והשלכותיה על חיינו בכלל ובעולם העבודה בפרט.

המציאות היא שאנחנו נחשפים בעיקר תכנים שאנחנו מכירים, שתואמים את התפיסות המוקדמות שלנו ביחס לעצמנו, לאחרים ולעולם, ומשוכנעים שזו המציאות היחידה. זה כאילו שאנחנו יושבים בחדר סגור שקירותיו מראות, ומשם מנסים ללמוד, לעבוד, להצליח, להתמודד עם אתגרים ולהשפיע על העולם.

אין צורך להרחיב על ההשלכות של מצב זה על היכולת של ארגונים לשרוד ולצמוח.

הדרך לצאת מהמטריקס בהקשר הארגוני, עוברת בהחלטה מודעת לגוון את האנשים עמם אנו עובדים, מתוך הבנה עמוקה שאם לא נעשה זאת, לא נדע מה קורה שם בחוץ. פשוט ככה. לעתים קרובות מדי, מועמדים מתקבלים לעבודה על סמך השאלה - עד כמה הם דומים למי שנמצא בארגון (מבחינת ניסיון, השכלה, רקע) ועד כמה הם מתאימים לתרבות הארגונית. השאלה צריכה להיות הפוכה - עד כמה הם שונים. ככל שהם שונים כך אנחנו צריכים אותם יותר. כך עולה הסיכוי שהעובדים הללו יביאו איתם תפיסת מציאות, צרכים ושיטות עבודה שאינם נגישים לנו אחרת.

כך נגביר את הסיכוי למכור לשווקים צומחים, לתת שירות איכותי ומדויק ללקוחות, לחדש ולאתגר את עצמנו, להיות חדשניים ויעילים יותר.

יש רק "אבל" אחד.. האנשים החכמים שיצרו את האלגוריתמים שמראים לנו בעיקר מה שאנחנו רוצים לראות, עשו זאת על מנת לשמר את התחושה שלנו שאנחנו בסדר, שאנחנו צודקים ו"נכונים". המניע שלהם הוא שנמשיך להשתמש בשירות שהם מציעים לנו. להכניס שונות, משמעו להכניס מתח ולאתגר את התפיסה העצמית שלנו. אולי פתאום נראה משהו שלא ראינו קודם, או משהו שיגרום לנו להרגיש לא הכי "צודקים" או "נכונים". כדי להפיק את החיובי מהמתח הזה, אנחנו צריכים ללמוד לווסת ולנהל אותו, לאזן את המתח לרמה מיטבית.

הלמידה הזאת כוללת כלים להבנה וניהול הפערים ביננו לבין האחרים השונים, תוך שמירה על תחושה עצמית טובה של שני הצדדים. בדרך זו נוכל להפיק מהשונות וללמוד ממנה ולא להילחם בה.

זה לוקח זמן כמובן, ודורש למידה, מצד שני - אתם מוכנים להישאר במטריקס?

אם לא, עכשיו זה הזמן להתחיל. ברגע זה. היום.

בהצלחה!

אירית

#diversity #engagement #inclusion #גיוון

29 views0 comments