Search

מנהל שהוא.היא גיבור.ת על: תוכנית הכשרה ייעודית למנהלים, מנהלות וצוותי משא"ב בנושא ניהול שונות ב


אתם מנהלים?

אנשי או נשות משאבי אנוש?

אתן ואתם צריכים מיומנויות על ואתם יודעים את זה

כדי לנהל את המגוון הרחב של העובדים, כל אחד עם הצרכים, הציפיות והדרישות שלו, במקום שלו, ומול הדרישות של הארגון.

כדי להצליח לרתום עובדים למשימות בקצב ובזמן הנדרש

כדי להביא תוצאות גם כאשר לא הכל תלוי בכם

אתם צריכים לדעת איך לנהל שונות - נקודות מבט שונות (גם מזו שלכם), מטרות שונות, רצונות שונים.

אנו מציעים לכם פתרון

קפסולות הכשרה, בפורמטים שונים - סדנאות, יעוץ אישי, מנטורינג ועוד. כל כלי שיסייע לכם לרכוש את הכלים בהקדם האפשרי.

במה נעסוק:

- גמישות מחשבתית

- ניהול מטרות וצרכים שונים ואף סותרים

- הגברת אפקטיביות בין אישית

- גיוון בצוות ככלי ניהולי

- ניהול משברים ומתחים בצוות וגם בין קבוצות מרקע אישי שונה בארגון.

כל ההתערבויות והכלים מבוססים על גישה פסיכולוגית חדשנית, גישת המנטליזיצה, ומתוקף תיאורטית ואמפירית. המודל פורסם בכתב עת ״פסיכואקטואליה״.

קפים משתנים לבעלי תפקידים בארגון.

​אם אתם מוכנים להתחיל, צרו קשר עוד היום.

קחו צעד אל תוך העתיד הארגוני.

אנחנו כאן.

דוא"ל: irit@grandstaff.co.il


42 views0 comments