Search

Diversity Disruption???


עובדים מפוזרים באתרים שונים, בגילאים שונים, מרקע תרבותי, דתי ואישי שונה, גברים ונשים, מבוגרים, צעירים, מאוד צעירים וכל מה שביניהם, רווקים ובעלי משפחות, דתיים וחילוניים, ועד ועוד ועוד...

את.ה נדרש.ת לג׳נגל, לנהל את כל הצרכים והרצונות של כולם, לרתום, לעמוד ביעדים, ועוד ועוד דרישות וציפיות וכל זאת בסביבה ארגונית ללא יציבות, עם אחוזי תחלופה גבוהים ואחוזי הרתמות נמוכים.

זו היא הפרעת הגיוון האנושי או Diversity Disruption

הפרעה זו קיימת בכל הארגונים במידה שונה. לפעמים מורגשת יותר ולפעמים פחות אבל לגמרי שם.

לעתים יש צורך להגביר אותה, לגוון את תמהיל העובדים, להכניס עוד שונות, על מנת לשפר ביצועים או להענות למחסור בעובדים.

לעתים יש צורך להפחית אותה, להפחית את רמת הגיוון, כי כאשר יש יותר מדי ממנו, הארגון משותק.

אבל כאשר ההפרעה במינון הנכון, זהו המתכון לארגון וצוותים יצירתיים ויצרניים, יעילים וחדשניים.

אבל רק אם יודעים איך.

אנחנו פה כי אנחנו מבינים ויודעים שהמנהלים של היום חייבים כוחות על ומשאבי על על מנת לנהל את המערך האנושי המורכב.

הפתרונות שלנו גמישים ויעילים.

אנחנו יודעים להתאים את עצמנו לצרכים המדויקים של כל ארגון ומנהל ולסייע לך בכל מה שצריך על מנת למנף את השונות והגיוון בארגון לתוצאות.

תתקשר.י ונדבר

054-2107040

Grand Staff


78 views0 comments